Pravidla lahváčového člověče

Všechny lahváče jsou před začátkem hry umístěny ve startovním domečku, který je vyznačen.

Cílem hry je dovést své lahváče jednoho druhu piva, ( i nealko nápoje ) ze startovního pole do cílového domečku. To lze pouze tak, že lahváč musí projít postupně všemi poli na obvodu hracího plánu. Každý tým  posune při svém tahu lahváče o tolik bodů, kolik padlo při jeho hodu kostkou. Skončí-li s lahváčem na políčku obsazeném cizím lahváčem, je tento odstraněn ze hry a vrácen zpět do startovního domečku. Na políčko obsazené lahváčem stejného druhu piva, vstoupit nelze.

K nasazení lahváče na startovní pole je potřeba hodit šestku. Nemá-li tým  nasazenou žádného lahváče, hází kostkou do té doby, dokud nepadne šestka, maximálně však třikrát. Pokud ani po třetím hodu nepadne šestka, pokračuje ve hře další tým. Na začátku hry se první lahváč umisťuje na startovní pole okamžitě.

Během hry po hozené šestce hází hráč týmu kostkou ještě jednou a posune jednoho zvoleného lahváče o součet bodů při obou hodech.

Vyhrává ten tým, který první oběhne hrací plán všemi svými lahváči a umístí je do cílového domečku. Ostatní týmy poté obvykle pokračují ve hře a hrají tak o další pořadí.

 Hrací plán je ve tvaru kříže a je určen pro maximálně 4 týmy.