Jaroslav Svoboda

Svoboda Jaroslav

Svoboda Jaroslav
Předseda klubu, jednatel , rozhodčí

Svobodová Jana

Svobodová Jana
Pokladní, catering, Telefon: 604 528 470 E-mail: skalces@seznam.cz

Svobodová Eva

Svobodová Eva
Security, email : Jin8@seznam.cz

Petr Krause

Petr Krause
Bezpečnost práce, požární dozor, email:petrkrause@seznam.cz

Svobodová Iva

Svobodová Iva
Zdravotník

Lukáš Bartoš

Lukáš Bartoš
Grafik, IT specialista

Blažková Hana

Blažková Hana
Revizní komise

Provazníková Michaela

Provazníková Michaela
Zásobování