U Hájku

majetek : v nájmu střel . klub

 

na povolení  ,,střeleckého parku ,,se pracuje