Něco o klubu

19.05.2014 17:24

 Střelecký klub Alces o.s.je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, organizační a osvětovou hospodářskou činnost.

 Střelecký klub byl založen v roce 2002. (Stanovy zaregistrovány 7.6. 2002) Přiděleno IčO: 265 95 524

 Střelecký den je pořádán jako kulturně společenská sportovní akce jeden z důvodů je lobování u nového obecního zastupitelstva obce Košík za  schválení  střelnice.

 Všechny střelecké aktivity které se zde budou prezentovat střelba mířená, akční , lovecká , jsou jako volnočasová aktivita a není potřeba schválení.

Zpět