Jaroslav Svoboda

Svoboda Jaroslav

Svoboda Jaroslav
Předseda klubu, jednatel , rozhodčí

Svobodová Eva

Svobodová Eva
Pro věci plitické

Svobodová Jana

Svobodová Jana
Pokladní, catering, Telefon: 604 528 470 E-mail: skalces@seznam.cz

Svobodová Iva

Svobodová Iva
Zdravotník

Blažková Hana

Blažková Hana
Revizní komise

Dvořáková Michaela

Dvořáková Michaela
Zásobování